•  

INDBYDELSE TIL SUN AIR CUP 2015

Hermed har DSvU fornøjelsen af at invitere til SUN AIR CUP 2015, konkurrencen er for alle piloter, der har lyst til at flyve stræk i det jyske fra Svæveflyvecenter Arnborg.
Der flyves igen i år i mange klasser ud over selve SAC klassen.

Disse er:
Old Boys Cup
Kvinde Cup 
2-sædet Cup
Junior-DM
Begynderklasse
Åbenklasse (ny klasse siden sidste år)
Junior-DM er med i vurderingen til udtagelse til Junior nationalholdet – se særskilt invitation til junior DM. Der er flotte præmiere fra SUN AIR til vinderne i de forskellige klasser. Man kan være flere piloter på samme fly - med undtagelse af Junior DM og begynderklassen. Afviklingen foregår som sædvanligt i en behagelig atmosfære under Mogens Hansens kyndige ledelse. Opfylder man ikke selv minimumskravene, kan man jo tage klubbens 2-sædet fly med, sammen med piloter, der opfylder kravene.

KONKURRENCLEDER
Mogens Hansen
 
TID
13. juli – 23. juli 2015 (begge dage inkl.)

PRÆMIER
Der vil være præmier til de bedste placeringer i de forskellige klasser og afdelinger af SAC/JDM.
Ligesom tidligere vil pilotur.dk stille præmie til rådighed og SUN AIR udlover flotte præmier (flybilletter) til vinderne af konkurrencerne.
 
KONKURRENCEREGLER
Der henvises til Unionshåndbogen gruppe 730-739. Det forudsættes at piloterne har læst disse før konkurrencen starter. 
Det er obligatorisk at anvende IGC-godkendte GPS-loggere til dokumentation. Opmærksomheden henledes på at IGC d. 1/10-2012 har tilbagetrukket godkendelsen på enkelte gamle loggere:  EW Models A-D, LX Navigation LX20 first batch, Print Technik GR 1000 og GR 1000A.
Piloterne vil blive bedt om selv at aftappe deres loggere og skal medbringe nødvendigt udstyr til dette formål.

TILMELDING
Skal ske via konkurrencens hjemmeside www.sunaircup.dk. Tilmelding senest den 26. juni 2015.

DELTAGERGEBYRER
Deltagergebyret er kr. 1800,00, som bliver faktureret umiddelbart efter d. 26. juni. Bemærk særlige regler for juniorer, der er registrerede talenter. Der opkræves et gebyr på 500 kr., hvis man tilmelder sig efter den 26. juni, annullerer tilmeldingen efter den 26. juni krediteres 1500,00 kr. Flyslæb mv. opkræves direkte efter konkurrencen.

Klasser:
SUN AIR CUP 
Er åben for alle fly. Der flyves med DAeC handicap. 
Se UHB 732 pkt 2.2 og 2.3 for de liberale krav for at flyve med flere piloter på hvert fly.

Old Boys Cup 
Er åben for alle piloter, der ved konkurrencens begyndelse er fyldt 50 år. Der flyves med DAeC handicap. Der flyves samme opgaver som i SUN AIR CUP, og deltagerne kan vælge også at deltage i den klasse. 
Se UHB 732 pkt 2.2 og 2.3 for de liberale krav for at flyve med flere piloter på hvert fly.

Kvinde Cup 
Er åben for alle kvinder, der opfylder deltagerkravene - vi håber at se rigtig mange. Der flyves med DAeC handicap. Der flyves samme opgaver som i SUN AIR CUP, og deltagerne kan vælge også at deltage i den klasse.

2-Sædet CUP 
Alle 2-sædet fly kan deltage. Der flyves med DAeC handicap. 
Der flyves samme opgaver som i SUN AIR CUP og deltagerne kan vælge også at deltage i den klasse. 
Se UHB 732 pkt 2.2 og 2.3 for de liberale krav for at flyve op til 4 piloter på hvert fly.

Åben klasse (ny klasse i 2015)
Der flyves med DAeC handicap – hvor mindste handicap er 120 (fly med lavere handicap tildeles 120). 
 
Junior-DM 
Junior-DM er åben for alle fly med max. 15 meter spændvidde. Der anvendes DAeC handicap 
Kravet til ”Junior” er, at piloten ikke fylder 26 år i 2014.

BEGYNDERKLASSEN (ny klasse siden 2014)
Der er ingen aldersgrænse for deltagelse i denne klase.
Klassen flyver samme opgave som Junior DM, under forudsætning af at junior DM afvikles under SAC det pågældende år. Piloter der deltager i junior DM kan deltage i klassen under forudsætning af at de opfylder alle krav til klassen. Konkurrencen er åben for alle ensædede fly. Flyene handicappes efter gældende DAeC handicapliste. Vandballast er tilladt. Deltager i klassen må ikke tidligere have deltaget i senior DM. En pilot kan kun vinde klassen 1 gang, og kan dermed ikke deltage i klassen de efterfølgende år. 

Henvisninger
Konkurrenceregler: www.dsvu.dk (bemærk ingen nye vendepunkter, men nye regler for åbenklassen og revision af reglerne for begynderklassen) 
 
HUSK:
Alle piloter, herunder medpiloter i 2-sædetklasse skal selv sørge for, at sportslicens er blevet fornyet via KDA - inden konkurrencen starter.
 
Med venlig hilsen 
Dansk Svæveflyver Union
 
Øjvind K. Frank